اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مارکوس تورام:/ جز کچلی امیدوارم بقیه ویژگی‌هایم به پدرم برود!