اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقال شریفات به فولاد منتظر نظر خطیبی؛/ شریفات شاگرد نکونام می‌شود؟