گزارش؛/ موفقیت آرتتا در شکستن یک رکورد 67 ساله آرسنال!