اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رونمایی سردیس قاسم فارسی واشک های همسر مرحوم