کاررو و انتقال نافرجام به گل‌گهر؛/ مهاجم زیمباوه‌ای مورد تایید قلعه‌نویی نبود

کاررو و انتقال نافرجام به گل‌گهر؛/ مهاجم زیمباوه‌ای مورد تایید قلعه‌نویی نبود