اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح عزیزی خادم درباره 10 میلیارد تومان پرسپولیس