اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماشین باشگاه را برای حقوق کارمندان فروختند