اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمامی گلهای راموس با ضربات سر در رئال مادرید