هت‌تریک زاهدی با گل‌های هوشمندانه؛  / نمایش استثنایی شهاب ایرانی در ۳۶ دقیقه!