اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاکتیک این بود که من ، قلی‌زاده و قدوس نزدیک طارمی بازی کنیم