اقدام روحیه‌بخش کاپیتان تیم ملی؛/ تماس جهانبخش با اردوی تیم آسیایی زنان (عکس)