انجام کلیه خدمات معماری در دفتر …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

آرتورو ویدال:/ بهترین تیم ایتالیا را شکست دادیم