انگیزه ویژه عیسی برای تکرار گل 300 هزاردلاری (عکس)