اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فتح‌الله‌زاده: انتظارداشتیم خود یزدانی قراردادش‌را فسخ‌کند