اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزی برمی‌گردم و همه چیز را جبران می کنم/ آزادی: جدایی از استقلال برخلاف میلم بود