اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابراهیم زاده:امروز بدجور تنبیه شدیم