اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیانی: باشگاه هوادار با مهاجم خارجی مخالف است