پیروزی بروکلین در شب اخراج دورانت/ لیگ NBA؛ هیوستون مغلوب لیکرز شد