اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل دوم سوئیس به اسپانیا (امبولو)