صحنه جنجالی مشکوک به پنالتی در بازی آلومینیوم- ذوب‌آهن

صحنه جنجالی مشکوک به پنالتی در بازی آلومینیوم- ذوب‌آهن