کار سختی در بازی‌های آسیایی داریم/ عربی: به نسل جدید تالوی ایران خوش‌بینم