اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول اسپانیا به سوئیس (آلبا)