خرید گل وی آی پی شاپدستگاه سی ان سیسقف پاسیو . اجرای نورگیرفروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …

برهانی :تیمی را که با 2 گل بردیم، در بازی بعدی‌ 13 گل خورد