اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قبل از شروع لیگ برای بازیکنان امید باید تصمیم‌گیری شود