آماده مذاکره با پرسپولیس و تیم‌های دیگر هم هستیم

آماده مذاکره با پرسپولیس و تیم‌های دیگر هم هستیم