رزاقی راد: خودم درخواست کردم آقای جلالی مدیر فنی باشد

رزاقی راد: خودم درخواست کردم آقای جلالی مدیر فنی باشد