اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازیکنان ما تمرکز نداشتن و وارد حاشیه شدن