صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …ساندویچ پانل - مهران پانلدوزینگ پمپ .مترینگ پمپوکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیار

مدال طلای قاسم پور در وزن 92 کیلوگرم