اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گردان:تمرکز ذوب آهن بیشتر روی لیگ است