اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیر: پولادگر نماینده یک جریان است که جلوى کشتى ایستاده!