مسی را به کریستیانو ترجیح می دهم / زلاتان: رونالدو بهترین بازیکن تاریخ است

مسی را به کریستیانو ترجیح می دهم / زلاتان: رونالدو بهترین بازیکن تاریخ است