اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عمری: از قطر، بلژیک و پرتغال پیشنهاد داشتم