اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل های مهدی طارمی در مسیر قهرمانی پورتو