آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …گروه ساختمانی آروین سازه

شلیک سه امتیازی رونی 16 ساله به قلب آرسن ونگر