لئوناردو: هیچ تماسی برای حضور زیدان در PSG نداشتیم

لئوناردو: هیچ تماسی برای حضور زیدان در PSG نداشتیم