اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نصیرزاده: نقص هایی در نحوه برگزاری مسابقات وجود داشت