تصاویری از اولین حضور شهریار مغانلو در تیم فوتبال سپاهان