ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرمدرس و مترجم زبان پرتغالیشرکت سرورنگتب سنج دیجیتال تکنو مدل E300

رونمایی رسمی از لباس دوم فصل 2020/21 یوونتوس