اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم؛ / واکنش کمالوند به خبر اخراج اشکش