اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رفیعی: مقررات ما زمین تا آسمان با فرپلی مالی فاصله دارد