اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمک داور برای قضاوت فقط یک سوت کم داشت