تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتدوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

به بهانه تولد 28 سالگی استفان الشعراوی