اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روی ماتا: حداقل 3 پنالتی در این بازی داشتیم