سردبیر اسپورت:/ بارسا به لیگ اروپا برود، شاید بالاخره یک جام بگیرد