اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زین الدینی: مالکیت ما و مس کرمان یکی نیست