اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صالحی امیری:در 4 سال اخیر یک ساعت را هم در حاشیه سپری نکردیم