اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سهیل مهدی صحبت‌های سجادی را رد کرد