پرستاری سالمنددستگاه دوخت دستیفروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

مهدوی کیا: اگر ثابت شود مقصر هستیم از تمام مردم عذرخواهی می کنم