اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افتخاری دیگر برای لوا و ناکامی طارمی برای جایزه پوشکاش