اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سردار آزمون به بایرلورکوزن پیوست